Ewidencja Archiwum Muzeum Ziemi Szprotawskiej cz. 2
Dodane przez muzeum dnia Listopad 19 2016 18:10:59

900 Okruchy wspomnień Husar 2013 Żagań, poezja
901 2012-Rok generała Stanisława Maczka i jego żołnierzy Kotula, Sosnowski, Zieliński 2013 Żagań
902 Uroki Bukowiny Grzybowski, Krysiński 2013 Żagań
903 Sprottau. Goeppret-Platz Szprotawa, fot
904 Historia Ziemi Lubuskiej Toczewski 2012
905 Wielkopolski powstaniec 2012
906 75-lecie otwarcia pierwszej polskiej szkoły na Babimojszczyźnie 2004
907 Pocztówki przedwojennej Szprotawy Kop, 6 szt
908 Schlesien Heute Nr. 175. 4/2013 2013, Wiechlice pałac
909 Abriss des Garnwaldes… 1729 oryg, 1 karta, map, Magdalenki Szprotawa Las Przędzowy
910 Dokumenty Powiatowej Komendy MO z 1945 1945 luz, 3 karty
911 wykreślone
912 2012-Rok generała Stanisława Maczka i jego żołnierzy Kotula, Sosnowski, Zieliński 2013 Żagań
913 Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
914 Ogólne mapy niem
915 Wrocław i Śląsk Lizak 2013
916 Dawne życie mieszkańców Borów Dolnośląskich na przykładzie Lubiechowa… Boryna 2013
917 Materiały zdjęciowe 1943-1980
918 Legitymacja Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze 1992 Szprotawa huta DZO
919 Listy o Śląsku Adams 1992
920 Sparkasse Sprottau 1933 Szprotawa bank
921 Lexicon der Baum- Und Straucharten 2013
922 450 lat Nowej Soli. Kalendarium… Andrzejewski, Parahus 2013 Nowa Sól
923 Historia Nadleśnictwa Bolesławiec Rzatkiewicz, Rogacki, Matejewicz 2012
924 Śladami księżnej Doroty Szymańska-Dereń 2014 Żagań pałac
925 Lapidarium w Kożuchowie Górski 2014 Kożuchów
926 Zdjęcia ul. Świerczewskiego w Szprotawie przed 1945 Szprotawa Świerczewskiego
927 Frankfurt/Oder und Słubice 2011
928 Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach 2014
929 Zdjęcia Lubiechów przed 1929 Kopie, fot
930 Szkice z dziejów Jelenina w gminie Żagań Janowicz, Boryna 2014 Jelenin, Żagań gmina
931 Dawne dzieje Leszna Górnego w Borach Dolnośląskich Boryna, Danielkowska 2014 Leszno Górne
932 Historia ustanawiania i oznaczania granic własności i hrabstw w Saksonii Reichert 1999 niem
933 Szlachta na Śląski. Średniowiecze i czasy nowożytne 2014
934 Dokumenty spadkowe Rey, Lubomirska XX wiek pol/niem
935 Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu żagańskiego 2015-2023 2015
936 Most przy basenie w Szprotawie Ziach 2015 luz
937 Szprotawa przed 1945 fot/map
938 Lubuskie materiały konserwatorskie tom. 11 2014 Archeologia, lubuskie
939 Phonai Grubacic, Veith 1971 niem, dialekty
940 Tacy jesteśmy. Gimnazjum Szprotawa 2015 Gimnazjum dwujęzyczne
941 Szprotawa ćwierk wieku temu i dziś. 25-lecie samorządu lokalnego 2015
942 Szprotawa, zdjęcia Komisaruk 2015
943 Księstwo kożuchowskie w średniowieczu 2015 Kożuchów
944 Niegosławice przed II wojną światową luz (niem)
945 Bukowica, zdjęcia Gm. Niegosławice, CD/DVD
946 Twierdza Głogów. Listy ze Śląska Reuter 2014
947 25 lat hutnictwa w Głogowie Grecki, Świderska 1996 Głogów
948 Twierdza Głogów. Garnizon i ludzie 1630-2009 Maciuszczak 2009
949 Krzepów. Z dziejów miejscowości Jarosz 2009 Głogów
950 Garnizon Głogów. Historia, teraźniejszość, przyszłość Maciuszczak, Mazurek 2011
951 Warownia głogowska w dobie pierwszych Piastów Czaja 2010 Głogów
952 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego 2014 2015 Pow. Żagański
953 Herb Głogowa i jego funkcje w życiu miasta Gorajewska 2013 Głogów
954 Nagroda im. A.Gryphiusa 1997 Głogów
955 Zjazd Głogowski 1462 Heck 2012 Głogów
956 Dziedzictwo historyczno-kulturowe w krainie łęgów odrzańskich Bok 2014 Głogów
957 Głogów, przewodnik Bok 2011
958-967 Encyklopedia Ziemi Głogowskiej 2000-2013 2000-2013 niekomplet
968 Bitwa w krainie Dziadoszan Czaja 2015
969 Informacja z wykonania budżetu gm. Szprotawa w 1. Półroczu 2014 2014 Szprotawa, finanse
970 Statut Gminy Szprotawa 2013 Szprotawa
971 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szprotawa za 2014 2015 Szprotawa
972 Projekt budżetu gminy Szprotawa na 2015 2014 Szprotawa
973 Zielonogórskie Muzeum Tożsamości Maksymowicz 2015 Zielona Góra
974 25 lat żarskiego samorządu 1990-2015 Madej, Grochla, Brzeziński 2015 Żary
975 Katalog korków porcelanowych Jedynak 2012 Głogów
976 Program ochrony środowiska dla Łużyckiego Zw. Gmin na 2014-2017 z perspektywą do 2021 Grek 2014
977 Strategia rozwoju gminy Szprotawa 2015-2023 2015
978 Klub Sportowy Sprotavia, zdjęcia fot
979 Dokumenty od Mieczysław Pałys, Niegosławice 1930-1960 luz
980 Rocznik Głogowski do roku 1493 Borgen 2013 Głogów, Księstwo Głogowskie
981 Zeszyty Żagańskie nr 12 2015 Żagań
982 Muzealnictwo na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000 Dzieżyc 2014 Lubuskie, zielonogórskie
983 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie 2015 Szprotawa, szkoła
984 100 Jahre Carl Lamprecht Sprottau 1839-1939 Matuszkiewicz 1939 Szprotawa
985 Lubuskie Materiały Konserwatorskie Tom 12 2015 Archeologia, WKZ
986 Rejonowy Rozkład Jazdy Pociągów Wrocław 1963 1963 PKP
987 O „Górze Polaków” czyli początkach Bolesławca…” Czyżewski 2004 Bolesławiec
988 Turystyka w pracy samorządu. Przykłady… Bonisławski 2001 Lubuskie, zielonogórskie
989 Ziemia Lubuska Maksymowicz 2015
990 Zjawisko przemocy w rodzinie gm. Szprotawa 2015
991 Geliebtes und verfluchtes Land Weinert
992 Kord z Henrykowa koło Szprotawy Marek, Mucha Szprotawa, kord, tasak
993 Program opieki nad zabytkami powiatu żagańskiego 2016-2019 Zabytki, żagański
994 Pożegnanie jabłoni Werstler 2014 Żary, poezja
995 Zdobycie Kołobrzegu 1945 Kroczyński 2015 Kołobrzeg, II wojna
996 Kwartalnik „Wyklęci” Nr 4 2016 Bronek Kozak
997 Jubileusz współpracy Szprotawa-Gevelsberg 1996-2016
998 Muzeum w Nowej Soli 1916-2016 Andrzejewski 2016 Nowa Sól
999 Das Waldhufenforf Hirschfeldau bei Sagan… Kűcken, Kűcken 2002 Jelenin, gmina Żagań
1000 "10 lat Fundacji Bory Dolnośląskie" Leszczyński 2016


ciąg dalszy w opracowaniu

cz. 1